Farma Turčianské Teplice

Naš glavni pogon nalazi se u Turčianskim Teplicama u Slovačkoj.

Pogon ima kapacitet oko 1 000 000 litara.

Uzgajamo tu nekoliko vrsta tropskih riba, kao npr. diskuse, ciklide, skalare, tetre, lažne žderače algi i mnogo drugih.

Farma u Turčianskim Teplicama služi uglavnom za opskrbu slovačkog, mađarskog, poljskog te ukrajinskog tržišta.

Newsletter